ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Punktay sakimu nu Adwenta iki Gawienes / par kuniga Kastąntina Szyrwida senowie iszduoti. - 1845

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys spaustuwej' Jozapa Zawadzki [1845]
Apimtis IV, 252 p.; Archyvinė kopija: 1915MB Viešos prieigos kopija: 37MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Spaudai parengė ir pratarmę parašė M. Valančiaus
Aprobacijos perspausdinti (lenk.) pasirašytos vysk. nominato J. Gintilos (Jan Gintyłło) Alsėdžiuose 1845 m. liep. 30 d. ir cenz., buvusio Vilniaus universiteto prof. J. Vaškevičiaus (Jan Waszkiewicz) Vilniuje 1845 m. rugs. 13 d.
Antr. p. vinj.
Прибавл. к ЖМНП (1845) 805
Estreicher XXX 360
Baltramaitis 384
Biržiška II, III-IV/I (2-osios d. 1-ieji ir 2-ieji papild.) 812
Aleksandrynas I 248/4
SPTK IV 294/II.2
LB-A I ir papild. 1125
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2019 04 29
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė, Adobe Acrobat Reader
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Punktay sakimu nu Adwenta iki Gawienes / par kuniga Kastąntina Szyrwida senowie iszduoti. - Wilnui, 1845. - IV, 252 p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 264 vaizdai
Projektas "Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę"
UDK indeksas
252.4
E. klasika
Atsisiųsti el. knygą pasirinktu formatu:
Užsakyti el. knygų skaityklėje
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis