ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Tevynainiu giesme / parasze Vyturys. - 1884

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [s.n.] [1884]
Apimtis 24 p.; Archyvinė kopija: 247MB Viešos prieigos kopija: 4MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aut. dedikacija M. Jankui ir J. Mikšui, p. [2]
Vyturys yra Mečislovo Davainio-Silvestraičio slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 1038)
Kaina 0,15 rb
Įrišta su: Oškabaliun dainos. [S.l.], 1884
Bibliogr.: „Auszros“ rēdystēje... yra galima pirkti szias knįgas, p. 24
Angrabaitis 19
Baltramaitis 1274
Biržiška III ir Rankr. 2428
Baltica 1842
LB-A II 700
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2016 03 01
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2019 04 29
Tiražas [2000] egz.
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė, Adobe Acrobat Reader
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Tevynainiu giesme : [eilėraštis] / parasze Vyturys. - [S.l.], 1884. - 24 p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 28 vaizdai
Projektas "Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę"
UDK indeksas
821.172-1
E. klasika
Atsisiųsti el. knygą pasirinktu formatu:
Užsakyti el. knygų skaityklėje
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis