ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Jaunystės keliu / redakcijos kolektyvas: Gediminas Naujokaitis, Edmundas Adomaitis, Evaldas Remeza. - 1957-1958, 1970-1971

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys New York'o Marijos Pečkauskaitės moksleivių ateitininkų sąjungos kuopa [1957-1958]
Apimtis Archyvinė kopija: 211MB Viešos prieigos kopija: 2MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Red. kol.: Gediminas Naujokaitis, Edmundas Adomaitis, Evaldas Remeza, Ramunė Vilkutaitytė, 1958, Nr. 4-Nr. 7; Rita Čepulytė, Rasa Navickaitė, Nr. 1 (1970/71)–Nr. 2 (1970/71)
Paantr.: New Yorko moksleivių ateitininkų Marijos Pečkauskaitės kuopos neperijodiniai leidžiamas laikraštėlis, Nr. 1 (1970/71)–Nr. 2 (1970/71)
Išleista ne spaustuviniu būdu
Tekstas vienoje lapo pusėje
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2019 05 21
Įvairaus dažnumo
InC-EDU
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Jaunystės keliu. - Brooklyn, 1957-1958, 1970-1971
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 21 vaizdas
Ištekliaus apimtis: 59 vaizdai
Susijusios vietos
UDK indeksas
325.2(73)(=172)(051), 329.78(73)(=172)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis