ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Szwentas Izidorius Artojas / źemajtiszkaj iszrasze Wincentas Juzumowicze kunigas Kałnuju. - 1854

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys kasztu ir spaustuwi Jozapas Zawadzkia [1854]
Apimtis iliustr., 80 p.; Archyvinė kopija: 541MB Viešos prieigos kopija: 13MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Orig. antr.: Święty Izydor Oracz (Leszno, 1849)
Aut. knygoje nenurodytas
Aprobacijos pasirašytos Telšių, arba Žemaičių, vysk. M. Valančiaus (Mathias Wołonczewski) Varniuose 1853 m. kovo 31 d. (lot.) ir cenz. A. Muchino (А. Мухин) Vilniuje 1852 m. lapkr. 19 d. (rus.)
Antr. p. vinj.
Def. egz.
Прибавл. к ЖМНП (1854) 8
Ivinskis L. Kalendorius ... 1862 m. 54
Spis książek ... w języku żmudzko-litewskim ... 8
Estreicher II 311
Baltramaitis 487
Biržiška II, III-IV/I (2-osios d. 1-ieji ir 2-ieji papild.) 1006
Aleksandrynas III 289/1
Estreicher (1959-) XII 521
Kantautas 7430
Newberry Lituanica 44
Senieji spaudiniai Šiaulių apskrities viešosiose bibliotekose. Šiauliai, 2003. 8
LB-A I ir papild. 444
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2019 07 10
Tiražas 5000 egz.
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė, Adobe Acrobat Reader
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Szwentas Izidorius Artojas : kningele diel źinios ir naudos artoju / źemajtiszkaj iszrasze Wincentas Juzumowicze kunigas Kałnuju. - Wilniuje, 1854. - 80 p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 88 vaizdai
Projektas "Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę"
Susiję asmenys
UDK indeksas
235.3(460)(092)
E. klasika
Atsisiųsti el. knygą pasirinktu formatu:
Užsakyti el. knygų skaityklėje
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis