ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

7 istorijos. - 1910

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [W.D. Boczkausko-Co] [1910]
Apimtis vinj., 45, [1] p.; Archyvinė kopija: 1362MB Viešos prieigos kopija: 13MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Antr. iš virš.
Lietuvos bibliografija. Ser. A. T. 3, įr. 3760 ; Biržiška, V. ALS, įr. 1028
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2019 07 15
Turinys: Jurgis Skaptukas narsus lietuvys ; Ergelei pono Morkaus ; Du ar keturi ; Swietas dwasiu ; Iszreiksztas razbaininkas ; Žydai kaimuose ; Nevidonas
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: 7 istorijos. - [Mahanoy City, Pa.], [1910]. - 45, [1] p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 96 vaizdai
UDK indeksas
821.172(73)-3(082), 821.172-3(082)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis