ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Kiali i dangu par iwajrius szio swieta kriźelus / kanakados lankiszkaj paraszitą. - 1857

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys spaustuwie Juzapa Zawadzki [1857]
Apimtis 40 p.; Archyvinė kopija: 277MB Viešos prieigos kopija: 6MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Ivinskis L. Kalendorius ... 1860 m. 66
Spis książek ... w języku żmudzko-litewskim ... 8
Estreicher II 311
Baltramaitis 540
Biržiška II 1103
Aleksandrynas III 290/4
Estreicher (1959-) XII 521
Spėjama orig. antr.: Droga do nieba przez krzyż, mękę i serce Jezusa ...
Vert. pratarmė
Aprobacijos pasirašytos Telšių, arba Žemaičių, vysk. M. Valančiaus (Mathias Wołonczewski) Varniuose 1855 m. spal. 19 d. (lot.) ir cenz. P. Kukolniko (Павел Кукольник) Vilniuje 1856 m. birž. 7 d. (rus.)
Trūksta antr. lapo
LB-A I ir papild. 448
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2019 08 19
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė, Adobe Acrobat Reader
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Kiali i dangu par iwajrius szio swieta kriźelus / kanakados lankiszkaj paraszitą. - Wilniuje, 1857. - 40 p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 42 vaizdai
Projektas "Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę"
UDK indeksas
242, 242
E. klasika
Atsisiųsti el. knygą pasirinktu formatu:
Užsakyti el. knygų skaityklėje
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis