ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvos Vyčių 16-tos kuopos vakaro programas / rengimo komitetas: J. Raudoniutė, J. Mickeliunas, p. Šatkienė, P. Gudas. - 1915

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Išleidimo duomenys [Lietuvos Vyčių 16-ta kuopa] [1915]
Apimtis vinj., [4] p.; Archyvinė kopija: 52MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Datuojama pagal Lietuvos Vyčių 16-tos kuopos įsteigimo metus
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2019 10 29
Spaudinyje taip pat: „Geras laikraštis yra gyvenimo veidrodis...“: [Amerikos lietuvių dienraščio „Katalikas“ reklama], p. [2]. – „Biznio reikalais visuomet kreipkitės į saugiausią ir tvirčiausią „Tananevicz Saving Bank...“, p. [4]
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Lietuvos Vyčių 16-tos kuopos vakaro programas : atsibunantis nedėlioj, gegužio 9 d. š. m. Šv. Jurgio salėje : [rodoma 1 v. komedija „Daktaro kabinetas“]. - [Chicago, Ill.], [1920]. - [4] p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 4 vaizdai
Susijusios grupės
UDK indeksas
394.48:329.78(73)(=172), 792.22(73)(=172)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis