ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

JAV lietuvių bendruomenė. - 1956-1963. - 27 cm

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys JAV LB centro valdyba
Apimtis 27 cm
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Antr. variantai: Amerikos lietuvių bendruomenė Centro valdybos biuletenis, Nr. 8 (1957, spal. 10)-Nr. 21 (1960, kovo 18); 1962, Nr. 1(35)-1963, Nr. 4(41) (liepa/rugpjūtis); Biuletenis/ Amerikos lietuvių bendruomenė, Nr. 22 (1960, balandis); Amerikos lietuvių bendruomenė, Nr. 23 (1960, gegužė)-Nr. 35 (1961, gruodis)
Red. komis.: St. Barzdukas, Vyt. Kamantas, Ed. Karnėnas, Nr. 22 (1960, balandis)-Nr. 35 (1961, gruodis)
Red.: Jonas Jasaitis, Jeronimas Ignatonis, 1962, Nr. 37-
Išleid. vietos: Cleveland, Ohio., Nr. 1 (1956, geg. 20)-Nr. 35 (1961, gruodis); Chicago, Ill., 1962, Nr. 1(35)-Nr. 4(41) (liepa/rugpūtis)
Leidėjai: JAV LB centro valdyba, Nr. 1 (1956, geg. 20)-Nr. 41 (1963, liepa/rugpjūtis)
Išleista ne spaustuviniu būdu, Nr. 1 (1956)-Nr. 8 (1957)
Matmenys: 27 cm, 1956-1958; 26 cm, 1959-1963
Įvairaus dažnumo
Susijusios grupės
UDK indeksas
325.2(73)(=882)(051), 061.2(73)(=882)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis