ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Vakaro valandėlės / spaudon prirengė ir savo lėšomis išleido J.V. Vasko [Juozas Čepukaitis]. - 1915. - 49 p. - (Vakarų puošimui knygynėlis)

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Išleidimo duomenys J. Čepukaitis]
Apimtis vinj., 49 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Biržiška, V. Rankr.
T u r i n y s: J. Čepukaitis. Vaistai nuo blakių : dialogas / J.V. K…s. ; Nu-gi ar ne juokai : dialogas / J.V. Kasko ; Spalvų reiškimai : paskaita / Panenupis ; Lietuvaitės prakalba ; Mano amatas : monologas ; Greita ant naujienų : dialogas ; Pašėlęs dantys : komedija ; Stebėtinai greit : dialogas / J.V. Vasko. - Z. Gėlė. Praeitis: „Tarp girių tamsių…“ ; Neverk: „Neverk, lietuvi, kad ir spaudžia…“ : (deklamacijos) / Zizas
J.D. Broliai, vienybėn!: „Broliai, glauskimės vienybėn…“ : (deklamacija). - J.V.A.A. Privalo tik moterims : monologas. - K.J.K. Svečių pasveikinimas: „Sveiki-gi sveteliai mųs brangųs…“ ; Vakaro užbaigimui: „Štai jau laikas žaist paliauti…“ : deklamacija. - Karvelis. Piemenėlis: „Šalia kelio, ant kelmelio…“ : dainelė. - Maironis. Šarka: „Tupi šarka ant tvoros…“ : [eilėraštis] / K.M. - J. Merkšaitis. Kad būčiau paukštelis…: „Kad būčiau paukštelis, laisvai sau lakiočiau…“ : [eilėraštis] / K.J.J. - [K. Sakalauskas-Vanagėlis]. Kur namas mųs? - Kur kraštas mųs?: „Senas Nemuns puikiai plaukia…“ : (deklamacija) / K.V. - J. Skinkis. Našlaitis: „Tarp kalnų teka sraunus upelis…“ : (deklamacija) / A.J. - Stepas. Ubago daina: „Eina ubagas per skiedryną…“ - V. Stonis. Tinginėlis: „Saulutė pabudus linksmai sužibėjo…“ : (deklamacija) / K.Ž. - B. Stosiūnas. Tikiu…: „Tikiu, jog ateis gadynė…“ : [eilėraštis] / Br. Sum. - P. Vaičaitis. Drąsiau: „Drąsiau be abejonės, baimės…“ : (deklamacija) / Pr. Vaič. - Gyvenimo kryžius : (farsas). - Mįslės arba kvotimas : (žaislas). - Patarlės.
UDK indeksas
888.2-8(73)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis