ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pranešimas. „Paskutiniu laiku Rygoj tapo valdžios užtvirtinta nauja lietuvių draugija „Žvaigždė“…“ / „Žvaigždės“ valdyba: A. Butkis (pirmininkas), P. Janulevyčius (sekretorius), E. Laumianskytė, Pr. Mašiotas, kun. Paštukas, L. Sutkytė, M. Šikšnys, K. Venclauskis (pirmininko draugas), K. Vizbor’s (kasierius). - 1906]. - [1] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys [„Žvaigždės“ d-ja
Apimtis [1] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Susijusios vietos
UDK indeksas
061.237
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis