ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Kviečiame užsisakyti „Lietuvių kryžių“ albumą. „Visuotinam Lietuvių dailės draugijos susirinkimui nutarus, valdyba sutaisė ir jau baigia spausdinti „Lietuvių kryžių“ albumą…“ / redaktorius ir leidėjas A. Smetona. - 1911]. - [1] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Lietuvių dailės d-ja
Apimtis [1] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Period. leid. „Viltis“ 1911, Nr. 124 priedas
Susiję asmenys
Susijusios vietos
UDK indeksas
655.5
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis