ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Į lietuvių katalikų laikraščių redakcijas ir organizacijas prašymas / Katalikų spaudos savaitės komisija. - 1917]. - [1] p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys „Darbininko“ leid. ir sp.
Apimtis [1] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Prieš antr.: K.S.S. komisija, 242 W. Broadway, So.Boston, Mass. J.E. Karosas, pirmininkas ir sekretorius; kun. F. Kemešis kasininkas. Nariai: kun. A. Petraitis, Fr. Virak’s, kun. I. Albavičius, V. Vilkauskas
Datuojama pagal tekstą, kuriame minima „pernai metų rudenį...“, t. y. 1916 m., vykusi Katalikų spaudos savaitė. C93 egzemplioriuje prieš antraštę ranka įrašyta: „Piln. Bl. Sus-mo 4ta kuopa. J. M. Gerb. Ignas Boreišis Orchard Lake, Mich.“ ir „august 22, 1917“
Susiję asmenys
UDK indeksas
002.2
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis