ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvių tautiška diena! Rengia bendrai Clevelando lietuviškų draugysčių centras. Koncertas su prakalbomis! / kviečia visus ir visas komitetas. - 1917]. - [1] p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys s.n.
Apimtis [1] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Susiję asmenys
UDK indeksas
061.237(049), 791
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis