ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Gromata raszyta… diena 19… isz miesto… „asz… pirmuose žodžiuose mano raszto…“. - apie 1905]. - [4] p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys s.n.
Apimtis vinj., [4] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Prieš tekstą užrašas: „Szventas Jurgi, melskis už mus lietuvius!“
Susijusios vietos
UDK indeksas
088
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis