ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvių draugija „Kanklės“, dalyvaujant Lietuvių pašalpos draugijai, apšvietimo draugijai „Žvaigždė“, subatoje, balandžio 23 dieną Latvių amatininkų draugijos salėje […] rengia didelį muzikos, dainų ir dramos vakarą - balių. - 1911]. - [1] p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys „Kanklių“ d-ja
Apimtis [1] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Susiję asmenys
UDK indeksas
791, 061.23(474.3)(=172)(049), 791(474.3)(=172)(049)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis