ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Liaudės namas Kaune. Subatoje 4 d. sausio 1914 m. muzikos ir dramos dr. „Daina“ taiso spektaklį / „Dainos“ valdyba / правленiе о-ва „Daina“. - 1914]. - [1] p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys „Dainos“ d-ja
Apimtis [1] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių rusų
Pastabos
Gretut. tekstas liet., rus.
Patvirtinta Kauno policijos kapitono Kolesinskio (Колесинскiй) (rus.)
Susiję asmenys
UDK indeksas
061.25(454.7)(049), 792.077(049)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis