ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pradalgė. [D. 7] : Septintoji pradalgė / Jonas Aistis, Kazys Bradūnas, Leonardas Andriekus, Vytautas Alantas, Gražina Tulauskaitė, Teresė Pautieniūtė, Kazys Almenas, Eduardas Cinzas, Albinas Baranauskas, Zenta Tenisonaitė, Jurgis Janavičius, Česlovas Valdas Obcarskas, Pr. Dom. Girdžius, Aloyzas Baronas, Kazys S. Karpius, Jurgis Gliauda, K. Barėnas, R.E. Maziliauskas, Aldona Gustas, R. Šilbajoris, Vincas Kazokas, Jonas Grinius, G.I. Vėbrienė, Pranas Naujokaitis. - 1971. - 464 p. - (Nidos knygų klubo leidinys)

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Apimtis 464 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Su spaudu: Lozoraičių biblioteka
Su V. Lozoraitienės autogr. ir spaudu: Lozoraičių biblioteka
Susijusios vietos
UDK indeksas
888.2(1-87)(082)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis