ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Darbo savanoriai / K. Ralys. - 1930. - [79] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Išleidimo duomenys [s.n.]
Apimtis [79] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Pag. klaidinga
Įrišta su: Bikinas, Juozapas. Ar bus geriaus, kad socijalistai gaus viršų? Kaunas, 1907
Tiražas 3000 egz.
UDK indeksas
947.45.07, 369.022.7(474.5)(091), 323.3(474.5)(091)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis