ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Laivas / redaktorius V. Parulis. - 1921-1990

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Marijonų vienuolija
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
2 kartus per mėn.
Savaitinis
Paantr.: religinio ir tautinio gyvenimo savaitraštis, 1966, Nr. 1-1966, Nr. 26; religinio ir tautinio gyvenimo dvisavaitinis žurnalas, 1967, Nr. 1-1971, Nr. 13; religinio ir tautinio gyvenimo mėnesinis žurnalas, 1971, Nr. 14-1981, Nr. 1; religinio ir tautinio gyvenimo dvimėnesinis žurnalas, 1981, Nr. 2-1990, Nr. 4
Gretut. antr.: nenurodyta, 1966-1990
Red.: J. Sakevičius, 1966, Nr. 1-1969, Nr. 12; K. Barauskas, 1969, Nr. 13-1972, Nr. 11; J. Prunskis, 1972, Nr. 12-1974, Nr. 8; J. Vaškas, 1974, Nr. 9-1990, Nr. 4
1920-1921, liep. 12 buvo įdėtiniu priedu prie: Draugas
Priedas: Dievo tarno Archivyskupo Jurgio Matulaičio beatifikacijos bylos žinios / redaguoja Marijonų postulacija, 1966, Nr. 1(139)-1990, Nr. 4
Matmenys: 26-27 cm, 1966-1990
Dvimėnesinis
Mėnesinis
Susijusios grupės
UDK indeksas
325.2(73)(=882)(051), 282(73)(=882)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis