ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Žvaigždutė. - 1923-1940

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [s.n.]
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: Angelo sargo vaikų laikraštėlis: "Tėvynės sargo" priedas, 1923, Nr. 7; Angelo sargo vaikų laikraštėlis, 1923, Nr. 8-1934, Nr. 23/24; katalikų vaikų laikraštėlis, 1935-1940
Red.: S. Tijūnaitis, 1923, Nr. 8-1933, Nr. 23; J. Mikulevičius, 1933, Nr. 24-1934, Nr. 23/24; T.R. Blažys, 1935, Nr. 1-21; J. Paukštys, 1936, Nr. 1-1937, Nr. 22; J. Kuzmickis, 1938-1940
1923 buvo "Tėvynės sargo" priedu
Leidėjai: Lietuvos katalikų blaivybės draugija, 1923, Nr. 8-1934, Nr. 23/24; Tėvai Jėzuitai, 1935-1937; bendrovė "Malda", 1938-1939; Katalikų veikimo centras, 1940
Įrišta prie: Tėvynės sargas
Nuo 1923, Nr. 7 sujungta su: Angelas sargas
Su met. turinio r-klėmis
Dvisavaitinis
Mėnesinis
UDK indeksas
888.2-93(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis