ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Klaipėdos žinios / redaktorius J. Šaulys. - 1924-1926

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys „Ryto“ akc. b-vė
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: politikos, ekonomijos ir kultūros laikraštis, 1926, bal. 23 (Nr. 71)-liep. 3 (Nr. 101)
Red.: Jurgis Šaulys, 1924, saus. 27 (pavyzdinis Nr.), vas. 1 (Nr. 1)-geg. 8 (Nr. 80), geg. 10 (Nr. 82)-lapkr. 2 (Nr. 229), lapkr. 5 (Nr. 231)-lapkr. 30 (Nr. 252); O. Skirbstytė, 1924, geg. 9 (Nr. 81); nenurodyta, 1924, lapkr. 4 (Nr. 230), 1925, vas. 8 (Nr. 33), kovo 19 (Nr. 65), kovo 21 (Nr. 67), bal. 30 (Nr. 99); E.J. Jakužaitis, 1924, gruod. 2 (Nr. 253)-1925, kovo 18 (Nr. 64), kovo 20 (Nr. 66), kovo 22 (Nr. 68)-kovo 28 (Nr. 73); Mikas Gudaitis, 1925, kovo 29 (Nr. 74)-bal. 29 (Nr. 98), geg. 1 (Nr. 100); Antanas Dėdelė 1925, geg. 3 (Nr. 101)-rugpj. 9 (Nr. 181); Birutė Petronėlė Sliesoraitytė, 1925, rugpj. 11 (Nr. 182)-lapkr. 4 (Nr. 255); J. Meižys, 1925, lapkr. 5 (Nr. 256)-1926, liep. 3 (Nr. 101)
Leidėjai: Sargas, 1924, gruod. 2 (Nr. 253)-1926, saus. 10 (Nr. 8); nenurodyta, 1925, vas. 8 (Nr. 33)-926, liep. 3 (Nr. 101)
Nuo 1926, liep. 3 prijungta prie: Lietuwos keleiwis
Numeracijoje yra klaidų
3 kartus per sav.
Kasdieninis
Susijusios vietos
UDK indeksas
3(474.5)(054)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis