ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Farmacijos žinios / redaktorius St. Nasvytis. - 1923-1940

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Vaistininkų draugija
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: laikraštis, skiriamas farmacijos teorijos ir praktikos reikalams, 1927, Nr. 2(20)-1930, Nr. 6(42); journal des Pharmaciens de Lithuanie, 1931, Nr. 1(43)-1940, Nr. 3/4(147/148)
Red.: Z. Kuzavas, Nr. 4 (1924)-1925, Nr. 2(8); Steponas Nasvytis, 1925, Nr. 3(9)-1927, Nr. 1(19), 1930, Nr. 4(40)-1934, Nr. 12(90); J. Makauskis, 1927, Nr. 2(20)-1930, Nr. 3(39); J. Žemaitis, 1935, Nr. 1(91)-1940, Nr. 3/4(147/148)
Leidėjai: Vaistininkų draugija : Farmacininkų sąjunga, 1925, Nr. 3(9)-1927, Nr. 1(19); Vaistininkų draugija : Farmaceutų sąjunga, 1927, Nr. 2(20)-1940, Nr. 3/4(147/148)
Matmenys: 24 cm, 1931, Nr. 1(43)-1940, Nr. 3/4(147/148)
Mėnesinis
Dvimėnesinis
Susijusios vietos
UDK indeksas
615.1(474.5)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis