ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Laisvė / redaktorius-leidėjas E. Draugelis. - 1920-1923

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys E. Draugelis
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: visuomenės, politikos ir literatūros dienrašis, 1921, gruod. 20 (Nr. 286)-1923, birž. 29 (Nr. 143); katalikų visuomenės dienraštis, 1923, liep. 1 (Nr. 144)-1923, rugs. 11 (Nr. 202)
Red.: L. Bistras, 1921, lapkr. 23 (Nr. 264)-1922, liep. 12 (Nr. 106); St. Gruodis, 1922, liep. 13 (Nr. 107)-1922, spal. 1 (Nr. 175); J. Bikinas, 1922, spal. 3 (Nr. 176)-1923, saus. 14 (Nr. 11); Pr. Virakas, 1923, saus. 16 (Nr. 12)-1923, birž. 21 (Nr. 136); A. Šmulkštys, 1923, birž. 22 (Nr. 137)-1923, rugs. 11 (Nr. 202)
Leidėjas: akc. b-vė "Laisvė", 1921, geg. 21 (Nr. 110)-1923, rugs. 11 (Nr. 202)
Pakeičia: Laisvė
Pakeičia: Rytas
1922, saus. 24-vas. 19 iš dalies pakeičia: Tėvynės sargas
1922, geg. 20-birž. 18 iš dalies pakeičia: Lietuvos laisvė
Nuo 1923, kovo 9 (Nr. 56(671)) klaidinga ištisinė numeracija; ištaisius klaidas 1923, rugs. 11 (Nr. 202(824)) turėtų būti Nr. 202(818)
Kasdieninis
Susijusios vietos
UDK indeksas
3(474.5)(054)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis