ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Kova. - 1905-1917

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [Lietuvių socialistų sąjunga Amerikoje]
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aprašyta be 1917, Nr. 49
Paantr.: organas Lietuviu socijalistu partijos Amerikoje, 1906; politikos, ekonomijos ir literatūros savaitinis laikraštis : organas Lietuvių socijalistų partijos Amerikoje, 1907, saus. 4 (Nr. 1)-geg. 3 (Nr. 17); politikos, ekonomijos ir literatūros savaitinis laikraštis : Lietuvių socijalistų sąjungos organas, 1907, geg. 17 (Nr. 18/19)-1908, rugs. 4 (Nr. 36); politikos, ekonomijos ir literatūros sanvaitinis laikraštis : organas Lietuviu socijalistu sanjungos, 1908, rugs. 11 (Nr. 37); politikos, ekonomijos ir literatūros sanvaitinis laikraštis : Lietuviu socijalistu sanjungos organas, 1908, rugs. 18 (Nr. 38)-1909; lietuviškas savaitraštis, 1910-1911; organas Lietuviu socijalistu sajungos Amerikoje : savaitinis laikraštis, 1912-1916, spal. 6 (Nr. 40); Amerikos lietuvių socijalistų sąjungos organas : savaitinis laikraštis, 1916, spal. 13 (Nr. 41)-1917
Red.: [Juozas Otas Širvydas, 1905, gegužės 9 (Nr. 1)-1907, geg. 3 (Nr. 17)]; Juozas Mėmelė (Juozas Baltrušaitis), [1907, geg. 17 (Nr. 18/19)-1909, rugpj. 6 (Nr. 32)]; [Antanas Montvydas, 1909, rugpj. 6 (Nr. 32)]; Jonas Boleslovas Smelstorius , [1909, rugpj. 13 (Nr. 33)]-1911, liep. 17 (Nr. 27); 1914, rugs. 4 (Nr. 36)-1915, rugpj. 27 (Nr. 35); [Vincas Daukšys , 1911]; Kazimieras Vidikas , 1911, liep. 14 (Nr. 28)-[1914, rugpj. 18 (Nr. 35)]; 1915, rugs. 3 (Nr. 36) - 1917; Baltrušaitis-[Kazys Daugirdas , 1917]; [Vincas Kapsukas, 1916, birž. 30 (Nr. 26)-1917, kovo 30 (Nr. 13)];
Leidėjas: Lietuvių socialistų sąjunga Amerikoje, 1910-1917
Paginacija metinė, 1905-1911
1907-1916 yra klaidų numeracijoje
Savaitinis
Susijusios grupės
UDK indeksas
329(73)(=882)(054), 325.2(73)(=882)(054), 008(73)(=882)(054)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis