ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pirmojo spaudos baliaus naujienos / red. Kazys Binkis (K. Binkis). - 1929

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Liet[uvos] žurn[alistų] sąjunga
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Red. kolegija: [Kazys Binkis, Augustinas Gricius, Jonas Kalnėnas, Antanas Rimydis]
Nereguliarus
Susijusios vietos
UDK indeksas
654.19(474.5)(054), 05/07(474.5)(054)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis