ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvos studentas / vyr. redaktorius Albinas Briedis. - 1930-1934

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Vytauto Didžiojo universiteto fakultetinių draugijų sąjunga
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių vokiečių
Pastabos
Dalis teksto vok., 1931, birž. 1 (Nr. 11)
Paantr.: visų Lietuvos studentų dvisavaitinis akademinis laikraštis, 1933-1934
Red.: Valerijonas Knyva (vyr. red.), 1931, spal. 1 (Nr. 14)-spal. 31 (Nr. 16); Antanas Mušinskas, 1931, lapkr. 20 (Nr. 17)-gruod. 15 (Nr. 19); Vytautas Mačys, 1931, lapkr. 20 (Nr. 17)-1932, vas. 15 (Nr. 3); Juozas Rimantas (J. Slapšinskas), 1932, kovo 1 (Nr. 4)-spal. 1 (Nr. 12); Albinas Briedis, 1932, spal. 15 (Nr. 13)-1933, geg. 15 (Nr. 8); B. Brazdžionis (ats. red.), 1933, rugs. 15 (Nr. 9)-1934
Red. kolegija: [Zigmas Balevičius, Adolfas Baliūnas, Albinas Briedis (vyr. red.)], 1930; [Benediktas Babrauskas, Zigmas Balevičius, Albinas Briedis (vyr. red.), Julijonas Būtėnas, K. Morkelis, Jonas Narbutas, Rakauskas J.], 1931; Benediktas Babrauskas (B. Babrauskas), Albinas Briedis Albinas (A. Briedis), B. Bukauskas, Juopzas Rimantas (J. Slapšinskas), 1932, vas. 15-Nr. 3; Benediktas Babrauskas (B. Babrauskas), Albinas Briedis (A. Briedis), B. Bukauskas, Jonas Jurgis Gocentas (J. Gocentas), Juozas Rimantas (J. Slapšinskas), 1932, kovo 1 (Nr. 4)-lapkr. 16 (Nr. 15); Benediktas Babrauskas (B. Babrauskas), Albinas Briedis (A. Briedis), Bronius Tomas Dirmeikis (B. Dirmeikis), Juozas Rimantas (J. Slapšinskas), Tadas Zaleskis (T. Zaleskis), 1932, gruod. 1 (Nr. 16)-1933, kovo 1 (Nr. 4); Benediktas Babrauskas (B. Babrauskas), Albinas Briedis (A. Briedis), Juozas Lingis (J. Lingis), 1933, bal. 28 (Nr. 7), birž. 15 (Nr. 8); [Jonas Butkus, Jonas Rackevičius, J. Simokaitis], 1933, lapkr. 15 (Nr. 12); [Vytautas Linkevičius, Domininkas Urba], 1934.
V[ytauto] D[idžiojo] U[niversiteto] stud[entų] atstovybė, 1932, vas. 1 (Nr. 2)-gruod. 15 (Nr. 170); V[ytauto] D[idžiojo] Un[iversite]to ir Ž[emės] Ū[kio] Akad [emijos] stud[entų] atstovybės, 1933, saus. 16 (Nr. 1)-Nr. 11; [Vytauto Didžiojo universiteto ir Dotnuvos žemės ūkio akademijos studentų atstovybės], 1933, lapkr. 15 (Nr. 12)-1934
Dvisavaitinis
Susijusios vietos
UDK indeksas
378(474.5)(054)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis