ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Darbininkų balsas. - 1914-1917

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Lietuvių rubsiuvių antro skyriaus, lokalo 192, Pram[onės] pas[aulio] darbininkai
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aprašyta iš: 1914, Nr. 1 ir 5, 6, kopijų; 1915, Nr. 11, 12, 17, 21, 29, 39, 43, 44, 47-49, 51; 1916, Nr. 1-3, 5, 6, 9-16, 18-27, 29-32, 34-36, 38-50, 52; 1917, Nr. 1-8, 11-15, 18, 19
Paantr.: oficialis lietuvių pasaulio pramonės darbininkų organas, 1917, geg. 10 (Nr. 14)-rugpj. 23 (Nr. 19)
Red.: [Domininkas Keliauninkas], 1914, geg. 1-1916, Nr. 8 (Nr. 1); [A. Brijūnas], 1916, kovo 2 (Nr. 9)-[?]
Išleid. duom: Kooperatyvė Darbininkų balso bendrovė, 1914, gruod. 3 (Nr. 5), gruod. 10 (Nr. 6); 1915-1917, kovo 29 (Nr. 13); Chicago : P[asaulio] P[ramonės] D[arbininkų] laikraštinis biuras, 1917, geg. 10 (Nr. 14)-rugpj. 23 (Nr. 19)
Savaitinis
Nereguliarus
UDK indeksas
325.2(=882)(054)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis