ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Kovotojas / redaguoja Petras Jakštas. - 1924-1926, 1928

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys P[ulko] Šv[ietimo] komisija
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių baltarusių
Pastabos
Dalis teksto balt., 1924, Nr. 3, 8; 1925, Nr. 7/8
Paantr.: 7-to pėst[ininkų] Ž[emaičių] K[unigaikščio] Butegeidžio pulko laikraštėlis, 1924, Nr. 4-1926; 1928
Red.: Jonas Gogė, 1928, Nr. 1
Leid.: Pulko Šv[ietimo] skyrius, 1928
Dauginimo būdas: išspausdinta šapirografu, 1924, Nr. 1-3, 5-7, 12; išspausdinta hektografu, 1924, Nr. 4, 9-11; 1925-1926; 1928
Priedai: Anas, I. Kaip prieš 30 metų buvo išspausdinta ir išplatinta knygutė Naujasis Mojinis vainykelis. Vaizdelis : priedas prie 9 Nr. „Kovotojo“. - 1924, [spalis]. - Klaipėda : [s.n.], 1924. - 8 p. ; 34 cm. - Išspausdinta hektografu; Anas, I. Palangos vargai (1914-1921) : priedas prie „Kovotojo“ 3 Nr. - 1925, [balandis]. - Klaipėda : [s.n.], 1925. - [1], 28 p. ; 34 cm. - Išspausdinta hektografu
Nereguliarus
Mėnesinis
Susijusios grupės
Susijusios vietos
UDK indeksas
355.1(474.5)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis