ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pasiuntinystės laiszkas / rėdomas per D. Kalwaitį. - 1903-[1910]

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Lietuviška babtistų draugystė (Lietuviszka baptistų draugyste)
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aprašyta iš nepilno komplekto
Red.: [Dovydas Skėrys, 1909-1910]
Išleid. duom.: [Žemaitkiemis (Szameitkiemuose) : Lietuwiszka krikszczioniszka rasztų platinimo draugyste, 1909-1910]
Gotiškas šriftas
Įvairaus dažnumo
Susijusios vietos
UDK indeksas
286(474.5)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis