ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Klaipėdos sargas / redaguoja Jurgis Brūvelaitis (Bruwelaitis). - 1924-[1925?]

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Liet[uwos] szaulių sąjungos Klaipėdos skyrius
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Got. šriftas, 1925, Nr. 1-10
Aprašyta pagal nepilną komplektą
Paantr.: nenurodyta, 1924, bal. 19 (Nr. 6)-geg. 31 (Nr. 11)
Red.: Jurgis Brūvelaitis (Bruwelaitis) (ats. red.), 1924, merco 22 (Nr. 3/4)-merco 29 (Nr. 5); redaguoja Liet[uwos] szaulių sąjungos Klaipėdos skyriaus waldybos spaudos komisija, 1924, merco 22 (Nr. 3/4)-merco 29 (Nr. 5); M. Peledytė (ats. red.), 1924, bal. 19 (Nr. 6)-geg. 31 (Nr. 11)
Leidėjai: Liet[uwos] szaulių sąjungos Klaipėdos skyriaus waldybos spaudos komisija, 1924, merco 22 (Nr. 3/4)-merco 29 (Nr. 5); Klaipėdos kraszto gynimo sąjunga, 1924, bal. 19 (Nr. 6)-geg. 31 (Nr. 11)
Savaitinis
Susijusios grupės
Susijusios vietos
UDK indeksas
355:061.2(474.5)(054)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis