ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Viltis / [red.] St. Vancevičius. - 1935-1937

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Brazilijos lietuvių jaunimo sąjungos „Viltis“ centro valdyba
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: lietuvių išeivių jaunimo žurnalas, 1935, Nr. 9-1937
Red.: P. Korsakas, 1935, Nr. 5-10; St. Puišys, 1936, Nr. 2-6; St. Vancevičius, 1936, Nr. 7-1937
Leidėjas: Brazilijos lietuvių jaunimo sąjunga „Viltis“, 1935, Nr. 9-1937
Dvimėnesinis
Mėnesinis
UDK indeksas
325.2(=882)(051), 316.346.32-053.6(=882)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis