ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pietų Amerikos naujienos / [red.] V. Goštautas. - 1930-1931

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [J. Jokubaitis]
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: Semanario Lituano P. A. L. S. S. organas : [lietuvių savaitraštis P. A. L. S. S. organas], 1931, rugpj. 1 (Nr. 38)-rugpj. 22 (Nr. 39)
Red.: [K. Norkus, 1931]
Leidėjai: Pietų Amerikos lietuvių socialistų sąjunga. 1930, Nr. 24-1931, Nr. 3; spaudos bendrovė „Spauda“, 1931, vas. 27 (Nr. 4)-kovo 31 (Nr. 6); [K. Norkus, 1931, rugpj. 1 (Nr. 38)-rugpj. 22 (Nr. 39)]
Savaitinis
2 kartus per mėn.
Nereguliarus
UDK indeksas
325.2(82)(=882)(054)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis