ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvos karo invalidas / redaktorius Petras Biržys (Akiras). - 1928; 1930-1938

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Lietuvos karo invalidų sąjunga
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių suomių estų latvių
Pastabos
1934; 1935, [Nr. 2] - dalis teksto suom.; 1936 - dalis teksto est.; 1937 - dalis teksto latv.
Paantr.: vienkartinis Lietuvos karo invalidų sąjungos leidinys: 1923-1928; [1928, Nr. 2]; Lietuvos karo invalidų sąjungos leidinys; 1930; vienkartinis iliustruotas Lietuvos karo invalidų sąjungos leidinys; 1931, 1932, 1934, 1935, [Nr.1]; vienkartinis iliustruotas Lietuvos karo invalidų sąjungos ir Vyčių brolijos leidinys, 1933; suomių numeris, II laida : vienkartinis iliustruotas Lietuvos karo invalidų sąjungos leidinys, 1935, [Nr. 2]; vienkartinis iliustruotas Lietuvos karo invalidų sąjungos leidinys skiriamas Estijai, 1936, [Nr. 1]; Lietuvos karo invalidų sąjungos leidinys, 1936, lapkritis
Red.: A. Kuosa, [1928, Nr. 2]; 1931; JOnas Barčius (Jonas P. Barčius), 1930; 1935, [Nr. 1]; 1936-1938; Liudas Žukauskas-Sakalinis (L. Žukauskas), 1932-1934; 1935, [Nr. 2]
Leidėjai: Lietuvos karo invalidų sąjunga ir Vyčių brolija, 1933; Lietuvos karo invalidų sąjunga, 1934-1938
Matmenys: 34 cm, 1930-1938
Kasmetinis
2 kartus per metus
Susijusios grupės
UDK indeksas
355.292(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis