ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Tėvynė. - 1917-1918

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [s.n.]
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Red.: [Ona Alytienė, Anicetas B. Strimaitis]
Leidėjas: [Susivienijimas lietuvių Amerikoje]
Klaida numeracijoje: 1917, Nr. 4 [i.e. 1918, Nr. 4]. Numeracija susieta su „Tėvynės“ numeriais
Su metinėmis turinio r-klėmis
Mėnesinis
UDK indeksas
325.2(73)(=882)(051)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis