ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Laisvas žodis / [redaguoja] redakcijos komisija. - 1917-1918

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Lietuvių karininkų [XII] armijos Pildomasai komitetas
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: lietuvių karininkų sąjungos savaitinis laikraštis, 1917, lapkr. 1 (Nr. 9)-1918
Red. komisija: [Juozas Giedraitis, Petras Gužas, Juozas Mikuckis, Ladas Natkevičius, Jonas Stašelis], 1917, birž. 30 (Nr. 1)-rugpj. 20 (Nr. 8); Jurgis Byla (J. Byla), Jurgis Elisonas (J. Elisonas), Ladas Natkevičius (Bl. Natkevičius), Kazys Šimonis (K. Šimonis), 1917, lapkr. 1 (Nr. 9)-1918
Išleid. duom.: Petrogradas : [Lietuvių karininkų sąjungos Centro komitetas], 1917, lapkr. 1 (Nr. 9)-1918
Priedai: Laisvas žodis : švenčių dovanėlė : Nr. 16 priedas. - [1917, gruod. 24 (1918, saus. 6)]. - [Sankt Peterburgas : Lietuvių karininkų sąjungos Centro komitetas]
Savaitinis
UDK indeksas
325.2(474.3)(=882)(054)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis