ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuwiszkasis balsas / redytojas Jonas Šliūpas (Szlupas). - 1885-1889

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Lietuwos myletoju [draugija]
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Paantr.: [žurnalas], 1887, Nr. 1-15
Išleid. vieta: Shenandoah, Pa., 1887, Nr. 20-1889
Leidėjai: [J. Šliūpas], 1885-1886; [„Lietuwiszkojo balso“ draugija], 1887-1889
Matmenys: 1887, Nr. 1-15 -18 cm
Klaida numeracijoje: 1885, spal. 26 (Nr. 9 [i.e. 10])
Dvisavaitinis
3 kartus per mėn.
Savaitinis
Susijusios vietos
UDK indeksas
325.2(73)(=882)(054), 3(474.5)(054)

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis