ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuviszkas sziupinis. Laida 2 : Konradas Vallenrodas / Mickievicziaus]. - 1891. - 27 p., iš jų 1 skelb. p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Išleidimo duomenys spauda ir kaszta Martyno Jankaus
Apimtis vinj., 27 p., iš jų 1 skelb. p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Versta iš lenk.
Teksto antr.
Aut. nurodytas p. 3
Antr. p. orn. rėmeliuose
Kaina [0,05] rb
Lietuvos TSR bibliografija. Ser. A, t. 2, kn. 1, įr. 662 ; Preuss, Т. Litteratur-Bericht / T. Preuss, J. Sembrzycki, E. Walter // MLLG, 1892, H. 17, S. 485 ; Angrabaitis 35 ; Baltramaitis 1648 ; Biržiška III 3042
Tiražas [2000] egz.
UDK indeksas
884-1
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis