ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Amžinasis pavyzdys / iš lenkų k. vertė K.P. [Kazimieras Paltarokas?]. - 1914. - 10 p. - („Ateities“ leidinys)

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys „Ateities“ red.]
Apimtis iliustr., 10 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Bibliogr. išnašose
Aprobavo Žemaičių vysk. P. Karevičius (Franciscus) Kaune 1914-06-03 (lot.)
Bibliografija // Knygos. 1924, Nr. 4/6, sklt. 394, įr. 183. - Daukša, L. Rankr., Įv. knygų sk., įr. 348
Tiražas [1000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
232.9
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis