ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Amerikos lietuvių kalendorius… 1912 metams. - [1911]. - [16], 96 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Apimtis iliustr., [16], 96 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Dalis teksto angl.
Sudaryt. pratarmė: p. 2
T u r i n y j e: S. Strazdas. Naujam metui: „Atūžęs lyg audra jūros vilnimis...“ ; Jei...: „Jei šį albumą sklaidysi...“ ; Gimtinėje likusiems: „Broliai! Nors audros mus blaškė, bet vis...“ ; Ant kapo: „Tik medis sušaudytas - margas...“ ; Tykiai krinta...: „Tykiai krinta baltas sniegas...“ : imituota ; Kam, o Dievuli...: „Kam, o Dievuli, rūstus likimas...“ ; Pažvelgus ten...: „Pažvelgus ten - į karo lauką...“ : įspūdžiai iš Nekrasovo : [eilėraščiai]. - Saulės ir Mėnesio užtemimai 1912 metuose
Atsitikimai. - Šiaip jau paminėtinos dienos. - Sutrumpinimai vardų valstijų. - Gyventojų skaitlius Suv. Valstijų pagal paskutinius apskaitymus. - Prieš straiką : [Hano Larwino paveikslo „Prieš straiką“ paaiškinimas]. - G.J. Leveskis. Pramonė ir prekyba : referatas. - Žemaitė. Prie alaus uzbono : [apsakymas]. - Ch. D. Naumberg. Laimė : pasaka. - M. Bernotaitė-Jurgelionienė. Namų higiena / Mariutė J-nė. - M. Jókai. Šmeklų žvejys : [apsakymas] / Maurice Jokai
Tiktai už vieną centą per mėnesį : [atsitikimas]. - Kokiu būdu žmonės įgijo kalendorius? - Nuo ko paeina raudonoji vėliava? - Trys pamatines sveikatos taisyklės. - Herbert Nadler. Šaunus darbiniai arkliai : [apsakymas]. - Nelabai nusisekęs ištyrimas : [pasaka]. - Kiek sveria dušia (vele)
Vienas iš darbininkų. Pirmoji gegužės. - S.J. Dargužis. Ką socijalistai Milwaukee veikia. - Catulle Mendes. Niekingumas pavyzdžio : [apsakymas]. - Darbininko prisakymai. - Pasikalbėjimas tėvo su sūnum. - Stebuklingas laikrodis : [apsakymas]. - Šis tas iš indijonu gyvenimo. - Nuo ko paeina vardai žemės dalių? - Juokai. - Pilietiškumo teisės Suvienytų Valstijų. - Visoki naminiai vaistai. - Įvairūs receptai. - И.C. Тургенев. Darbininkas ir žmogus su baltomis rankom : [apsakymas] / Ivan Turgeneff
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)(73)(=882)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis