ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Petro Armino raštai. - 3-ioji papild. laida. - 1907. - VIII, 60 p., 1 portr. lap.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Juozapo Zavadzkio lėšomis ir jo sp.
Apimtis VIII, 60 p., 1 portr. lap.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Ankstesnės laidos - žr. t. 2, kn. 1, įr. 136-37
P. 4 (virš.): „Juozapo Zavadzkio knygyne... galima gauti, terp daugelio savo lėšomis išleistų, sekančias knygas“ (8 pavad.)
Biržiška, V. D. 4, t. 1, įr. 6566
T u r i n y j e: Trumpas Petro Armino gyvatos aprašymas. - - [I. Krasicki]. Bitė ir šlapys: „Tegul niekad silpnas ant drūto nešoka!“ ; Kur geriaus?: „Kartą kurtas pabėgo girion nuo medėjo...“ ; Žuvytė: „Radus slieką upėje, mažiukė žuvytė...“ ; Arkliai: „Arkliai vieną šaltą dieną...“ - A. Mickiewicz. Gražioji ; Trys budriai : [baladės] / vertimai iš Mickevičiaus ; Tėvo sugrįžimas : [baladė] : (vertimas iš vok. [i.e. lenkų] k.). - W. Syrokomla. Piastų duktė ; Kaimo mokykla : [poemos] / vertimai iš Kondratavičiaus. - Vakarinė dainelė: „Temsta dienelė, skamba dainelė...“ : (versta iš lenk. „Pieśń wieczorna“)
Vilkas-piemuo: „Lįsdams alkans vilks per krūmus...“ / [sekimas Lafontenu]. - Zuikys ant medžioklės: „Kartą girioj’ susirinko...“ ; Lapė ir liūtas: „Lapė liūtą kaip sutiko...“ ; Lapė ir vilkas: „Kas už nieką nuo mus’ liko...“ ; Varna ir lapė: „Daugel kartų jau mokino svietą...“ ; Keleiviai ir šunys: „Per kaimą sutemus keleiviai du ėjo...“ ; Liūtas ir vilkas: „Sens liūtas, pagavęs sav ėdė ėriuką...“ / [sekimas I.A. Krylovu]. - Sugėdinta lapė: „Lapė, pro grįčią bėgdama iš ryto...“ / [sekimas A. Goreckiu]. - Varna ir kodis: „Vargšė varna gaišo kartą nuo troškimo...“ / [sekimas A.A. Izmailovu]. - Godus šuo: „Senukai mums sako, mokina kasdieną...“ / [sekimas Ezopu ar Fedru]. - [А.C. Пушкин]. Skendinys: „Parbėgo vaikai iš lauko...“ : [baladė]
Tiražas [5000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
888.2(081)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis