ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Plati šventa istorija Senojo Įstatymo / jaunumėnei sutaisė mag. šv. theol. kun. D. Bončkovskis… - 1905. - 144, [32] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys s.n.]
Apimtis iliustr., 144, [32] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
P. 4 (virš.): „Mag. šv. teologijos kn. D. Bončkovski’s... Rankvedėliai išguldimui tikėjimo jaunūmenei“ (17 pavad.)
Orig.: Obszerna historya święta Starego Testamentu.
Aprobavo vysk. E. von Ropp (Eduardus Ropp), sekr. kan. Sadowski 1905-07-25 ir patvirtino cenzūra Vilniuje (Вильно) 1905-08-05 (lot. ir rus.)
Aut. pratarmė: p. 3-4
Biržiška, V. D. 4, t. 1, įr. 5556. - BP, 1901-1939. Wrocław [i in.], 1991. T. 2, poz. 10226. - Juozapo Zavadzkio knygyno katalogas. [Vilnius], 1908 [i.e. 1907]. Įr. 938
Susiję asmenys
UDK indeksas
221(075)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis