ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Amerika, arba, Rinkinys įvairių faktų, žinotinų Amerikoje gyvenantiems ir čion atkeliaujantiems lietuviams / surinko V.K. Račkauskas, „Tėvynės“ redaktorius. - 1915. - 288 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Išleidimo duomenys išleido „Jaunoji Lietuva“
Apimtis vinj., 288 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aut. pratarmė: p. 3-4
Bibliografija // Knygos. 1924, Nr. 4/6, sklt. 370, įr. 35. - Biržiška, V. Rankr.
Susiję asmenys
UDK indeksas
308(73), 325.2(73)(=882)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis