ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Atlyginimo, arba užganapadarymo, komunija. - 1907]. - 11 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys s.n.
Apimtis iliustr., 11 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
„Apšvietimo“ knygyno katalogas. [Panevėžys], 1908. Įr. 966. - Biržiška, V. D. 4, t. 1, įr. 6568
K n. t a i p p a t: K. Antoniewicz. JMJ: „Atsistosiu po kryžium!..“ : [malda] / iš kun. Antanevičiaus raštų, p. 10-11
Be antr. lapo ir virš., aprašyta pagal prieštekst. antr. p. 3. P. 1 paveikslėlis ir užrašas: „Garbę tau atiduodam Viešpatie Jėzau Kristau! paslėptas Švenčiausiame Sakramente...“
Aprobavo vysk. E. von Ropp (Eduardus) 1907-03-04 ir kun. V. Šimanskis (Шимaнскiй) Vilniuje (Вильнa) 1907-03-03 (lot. ir rus.)
UDK indeksas
265.3
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis