ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Aušros Vartų kalendorius… 1918 : / sutaisė Liūdas Gira. - 1917. - 64 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Apimtis iliustr., 64 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Virš. antr.: Aušros Vartų kalendorius 1918 metams
Biržiška, V. Rankr.
T u r i n y j e: Ad. Jakštas. 1918. Tėvynei naujų metų sulaukus: „Sveika, sulaukus naujų šių metelių...“ : [eilėraštis]. - L. Gira. Lietuvių malda: „Motyn šventoji, viltie vienintele...“ - Ben-Air’as : [apysaka] / (sekama S. Gorfildu). - Trys išminties patarimai : pasakėlė / (pasakėlės fabula pasigauta iš A. Szczęsny’o). - „O Marija, gink žmoniją...“ : [giesmė]. - Pirmieji Lietuvos apaštalai. - Kuomet ir kaip patyrė Europos žmonės apie Ameriką?. - Du stebūklais garsiu Vilniaus švenč. M. Marijos paveikslu. - Civilizacija ir krikščionybė. - Apie bulvių sodinimą. - Kaip gelbėtis nuo kruvinosios? - Naudingi patarimai nelaiminguose atsitikimuose. - Namų vaistai. - Naudingi patarimai šeimininkams ir šeimininkėms. - Д.Л. Мордовцев. Pirmasai stebuklas / (iš D. Mordovcevo)
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis