ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Trumpa folklioro dalykams rinkti programa / sutaisyta d-ro K. Griniaus ir L. m. d-jos folklioro komis. narių: prof. E. Volterio, d-ro J. Basanavičiaus, kan. J. Tumo ir adv. A. Janulaičio. - 1910. - 32 p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Lietuvių mokslo d-ja]
Apimtis 32 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Sudaryt. pratarmė: p. 3-5
Bibliogr. pratarmėje
Biržiška, V. D. 4, t. 2, įr. 7912. - Daukša, L. Rankr., Įv. knygų sk., įr. 160
Tiražas [1000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
398(474.5)(073)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis