ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Skaitymo vadovėlis / A. [Albinas Rimka], S.Č. [Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė] ir d-ras P. Avižonis. - 1911. - 15, 16 p. - („Lietuvos ūkininko“ išleidimas)

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys „Lietuvos ūkininko“ red.]
Apimtis 15, 16 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Daukša, L. Rankr., Mokslo sk., įr. 34
T u r i n y s: A. Rimka. Skaitymui vadovėlis : [kaimo jaunimui skirtos literatūros sąrašas] / A. - S. Čiurlionienė-Kymantaitė. Kas ir kaip skaityti: dainos - poezija : [poezijos ir liaudies dainų knygų sąrašas] / S.Č. - P. Avižonis. Lietuvių medicinos ir hygijenos knygos
Tiražas [500] egz.
Kn. tik vidiniai antr. lapai. Aprašyta pagal virš.
P. 3-4 (virš.): „Reikalaukite visur neseniai išėjusių knygučių“ (3 pavad.), „Juozapo Zavadzkio knygyne... galima gauti...“ (9 pavad.)
Susiję asmenys
UDK indeksas
011/019
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis