ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Šalin valdžios mokyklos! ,,Ateis ruduo, o su juo drauge ir laikas grįžti mųsų vaikams į mokyklas…“ / Liet. dem. p-jos kuopelė [Juozas Gabrys-Paršaitis, Jonas Jablonskis, Antanas Smetona, Povilas Višinskis]. - 1905. - 4 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Lietuvos demokratų partija]
Apimtis 4 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Teksto gale: ,,Naujieji Lietuvių demokratų partijos išleidimai“ (14 pavad.)
Aut. spaudinyje nenurodyti
Biržiška, V. D. 4, t. 1 ir papild. 1, įr. 5936
Tiražas [6000] egz.
UDK indeksas
329(474.5)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis