ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pirmieji žingsniai / Kl. Skabeika. - 1916. - 32 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Lietuvių d-jos nukentėjusiems dėl karo šelpti Kultūros ir švietimo sekcija]
Apimtis iliustr., 32 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
P. 4 (virš.): „Lietuvių draugijos Centro komiteto Kultūros ir švietimo sekcijoje... gaunama“ (4 pavad.), „Spauzdinama“ (8 pavad.)
Patvirtino karo cenzūra Sankt Peterburge (Петроградь) 1916-08-03 (rus.)
Aut. (Kl. Sk.) pratarmė: p. 2
Virš. antr.: Elementorėlis : pirmieji žingsniai
Bibliografija // Knygos. 1922, Nr. 1, sklt. 51, įr. 36. - Biržiška, V. Rankr. - Daukša, L. Rankr., Mokslo sk., įr. 64
T u r i n y j e: [S. Dagilis]. „Nameliai mano brangūs“ : [eilėraščio ištrauka]. - [A. Jakštas]. „Vienas žodis - ne šneka...“ ; Padėk Dieve!: „Padėk Dieve, vaikeli...“ : [eilėraščiai]. - [K. Sakalauskas-Vanagėlis]. Dainelė: „Lakštingalėli, gražus paukšteli...“ - Tylus vakarėlis: „Tylus, tylus vakarėlis...“ : [eilėraštis]. - Žiema: „Oi liūdnas, liūdnas žiemos laikelis...“ : [eilėraštis]. - Girelė: „Kodėl, girele, tu taip vaitoji?“ : [eilėraštis]. - Plaukia debesėliai: „Plaukia debesėliai, lanku mėlynuoja...“ : [eilėraštis]
Tiražas [10 000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
808.82(075.2)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis