ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Vaikų žvaigždutė. [D. 1] : Knygelė I ir II mokyklos skyriui ir vaikams, pramokusiems skaityti. - 1916. - 79, [1] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Apimtis iliustr., 79, [1] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Kn. gale: „Lietuvių mokykloms vadoveliai“ (10 pavad.)
Leid. pratarmė: p. 2
Biržiška, V. Rankr.
T u r i n y je: Aisopos. Lapė ir liūtas: „Iš nežinių lapė liūtą susitikus...“ / pagal [vertė] Rhesa [L. Rėza] ; Niekuomet nemeluok ; Vėjas ir saulė ; Pirklys ir asilas ; Asilas ir arklys : [pasakėčios] / Esopas. - P. Arminas-Trupinėlis. Keleiviai ir šunes: „Per kaimą sutemus keleiviu du ėjo...“ ; Liūtas ir vilkas: „Sens liūtas pagavęs sau ėdė ėriuką...“ ; Zuikis medžioja: „Kartą girioj susirinko daugel žvėrių iš aplinko...“ : [pasakėčios] / [sekimai I.A. Krylovu]. - A. Baranauskas. Anykščių šilelis: „Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę!..“ : [poemos ištrauka]. - P. Bendorius. Viskas grįžta: „Ko sėdi, mergele, ant slenksčio pirktukės...“ : [eilėraštis] ; Vyturėliai ir piemenukas ; Padavimas apie Vištyčio ežerą ; Trįs broliai ; Kvailys : pasakos / B....rius. - [M. Brzeziński]. Juokdarė beždžionė ; Baukštus Kaziukas ; Du draugu ; Gūšta ; Putpelė ; Gužutis ; Gegužė ; Vanagas ; Obelis ; Beržas ; Ąžuolas ; Vienos pušies istorija ; Rugiai ; Kaip kviečiai auga ; Naminiai gyvuliai ; Dramblys ; Kupranugaris ; Stiklas / [vertė P. Vileišis]. - K. Donelaitis. Šuo Didgalvis: „Šuo didžiai smarkus, vadinamas Krizo Didgalviu...“ ; Ąžuolas gyrpelnys: „Ąžuols, ans didpilvis, ore stovėdams...“ : [pasakėčios]. - A. Grinius. Artimo meilė. - [I. Krasicki]. Žuvytė: „Radus slieką upėj, mažiukė žuvytė...“ ; Arkliai: „Arkliai vieną šaltą dieną...“ : [pasakėčios] / pagal [versta] Armino. - G.E. Lessing. Arklys ir bulius / Lessingas. - [Maironis]. Malda: „Kad širdį tau skausmas kaip peiliais suspaus...“ ; Mergaitė: „Pražydo, pasklido žiedai po laukus...“ ; Pavasaris: „Pavasario saulė prašvito meiliai...“ ; Miškas ir lietuvis: „Miškas ūžia, verkia, gaudžia...“ ; Lietuvis ir giria: „Tu girele, tu žalioji!..“ ; Atminimo žiedas: „Man tinka tas žiedas, kurs žydžia blaiviai...“ ; Lietuvos dainos: „Tėvynės dainos, jųs malonios!..“ ; Senovės daina: „Eina garsas nuo rubežiaus...“ ; Tautiška daina: „Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka...“ : [eilėraščiai]. - Riedkinas. Kregždė ir žvirblis : [pasakėčia]. - [K. Sakalauskas-Vanagėlis]. Elgėta ir šuo: „Žilas ir šlubas elgėtėlė ėjo...“ : [pasakėčia]. - P. Vaičaitis. Žvaigždutė: „Šviesi žvaigždutė nusirito...“ : [eilėraštis] / Seku Pasaka. - [Žemaitė]. Pelelių pasaka ; Lapė ir ožys ; Lapė ir gervė : [pasakėčios]. - Raginimas į mokyklą: „Kukuoja raiba gegelė...“ : [eilėraštis]. - Neatsargumas / pagal vokišką. - Nereikalingai neklausk. - Iš pažiūros neteisk. - Septynios lazdelės / pagal ruska. - Gediminas, Vilniaus pilies įkūrėjas
Susiję asmenys
UDK indeksas
808.82(075.2)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis