ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Apdrauda ir pašalpa / parašė A.B. Strimaitis. - 1917. - 32 p. - (Susivienijimo liet. Amerikoje leidinys)

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Išleidimo duomenys išleista SLA lėšomis
Apimtis 32 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
P. 4 (virš.): „Susivienijimo liet. Amerikoje kningyne galima gauti sekančias kningas“ (27 pavad.)
Bibliografija // Knygos. 1924, Nr. 4/6, sklt. 365, įr. 96. - Biržiška, V. Rankr.
UDK indeksas
368(73)(=882)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis